فعالیت داوطلبانه

امکانات بسیاری برای تعهد داوطلبانه‌ی انسان‌هایی در هر سن و دارای علایق مختلف وجود دارد. 

 

نزد ما می‌توانید بدون وجود هیچ تعهد الزام‌آوری از امکانات مختلف مطلع گردید. با ما ارتباط برقرار نمایید و یا به ما مراجعه کنید. 

 

طی یک گفتگوی شخصی، شما از ما اطلاعاتی اساسی در موضوع تعهد شهروندی دریافت می‌دارید. ما شما را نسبت به امکانات موجود برای فعالیت شما مطلع ساخته و اطلاعاتی جامع در مورد پروژه‌های فعلی به شما ارائه می‌دهیم. در این بین خواسته‌ها و علایق شخصی شما را مد نظر قرار می‌دهیم. 

 

در صورتی که به یکی از پیشنهادات تمایل پیدا کردید، قراری را با متصدی پروژه مربوطه به منظور آشناییِ اولیه هماهنگ می‌نمایم. 

 

برای ایجاد یک آمادگی بیشتر در این گفتگو، پیشاپیش از شما تقاضا می‌نماییم تا به سئوالاتی پاسخ دهید. بدین منظور لطفاً از پرسشنامه‌ی ما استفاده نمایید. پاسخ به سئوالات داوطلبانه بوده و شرطی برای فعالیت نزد ما به حساب نمی‌آید. 

پس از این گفتگو شما تصمیم می‌گیرید که، آیا این فعالیت برایتان مناسب است یا نه.

Unsere Förderer:

  

Jetzt spenden